مشاهده همه 6 نتیجه

ران گوساله (ماده گاو) منجمد بهنام پروتئین

158,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوساله (ماده گاو) منجمد بهنام پروتئین

148,000 تومان
ثبت سفارش

فیله گوساله (ماده گاو) منجمد بهنام پروتئین

253,000 تومان
ثبت سفارش

فیله گوسفندی (بره) منجمد بهنام پروتئین

355,000 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد بهنام پروتئین

245,000 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوسفندی (میش) منجمد بهنام پروتئین

123,000 تومان
ثبت سفارش