مشاهده همه 4 نتیجه

ران گوساله (ماده گاو) منجمد زرین گوشت سهند

147,000 تومان
ثبت سفارش

فیله گوساله (ماده گاو) منجمد زرین گوشت سهند

315,000 تومان
ثبت سفارش

قلوه گاه گوساله (ماده گاو) منجمد زرین گوشت سهند

119,000 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد زرین گوشت سهند

238,000 تومان
ثبت سفارش