مشاهده همه 14 نتیجه

استیک ریب آی (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

179,000 تومان
ثبت سفارش

راسته گوسفندی (میش) منجمد طلای قرمز

123,000 تومان
ثبت سفارش

ران گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

169,500 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

165,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوسفندی (میش) منجمد طلای قرمز

149,000 تومان
ثبت سفارش

فیله گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

391,000 تومان
ثبت سفارش

قلوه گاه گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

77,000 تومان
ثبت سفارش

گردن گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

95,000 تومان
ثبت سفارش

ماهیچه سر دست گوسفندی (میش) منجمد طلای قرمز

145,000 تومان
ثبت سفارش

ماهیچه گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

175,500 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

289,000 تومان
ثبت سفارش

مغز ران گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

172,000 تومان
ثبت سفارش