مشاهده همه 4 نتیجه

راسته گوسفندی (میش) منجمد پویا پروتئين تهران

304,000 تومان
ثبت سفارش

قلوه گاه گوسفندی (میش) منجمد پویا پروتئين تهران

115,000 تومان
ثبت سفارش

گردن گوسفندی (میش) منجمد پویا پروتئين تهران

158,000 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد پویا پروتئین تهران

184,000 تومان
ثبت سفارش