مشاهده همه 4 نتیجه

ران گوساله (ماده گاو) منجمد کشتارگاه صنعتی دام مراغه

152,500 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوساله (ماده گاو) منجمد کشتارگاه صنعتی دام مراغه

159,000 تومان
ثبت سفارش

فیله مغز گوساله (ماده گاو) منجمد کشتارگاه صنعتی دام مراغه

329,500 تومان
ثبت سفارش

مغز ران گوساله (ماده گاو) منجمد کشتارگاه صنعتی دام مراغه

165,000 تومان
ثبت سفارش