مشاهده همه 12 نتیجه

دنبه گوسفندی منجمد گلدن تکل

120,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله (تلیسه) گلدن تکل

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله نر داخلی گلدن تکل

160,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفندی (بره ماده) داخلی گلدن تکل

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفندی (بره) داخلی گلدن تکل

164,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفندی داخلی (میش) بدون دنبه گلدن تکل

106,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه ماده گاو داخلی گلدن تکل

128,000 تومان
ثبت سفارش