مشاهده همه 6 نتیجه

بال بوقلمون منجمد کالی

78,400 تومان
ثبت سفارش

ران و ماهیچه بوقلمون منجمد کالی

109,200 تومان
ثبت سفارش

ساق بوقلمون منجمد کالی

116,300 تومان
ثبت سفارش

سینه بوقلمون منجمد کالی

114,900 تومان
ثبت سفارش

کتف بوقلمون منجمد کالی

86,900 تومان
ثبت سفارش

گردن بوقلمون منجمد کالی

67,200 تومان
ثبت سفارش