مشاهده همه 8 نتیجه

اردک محلی منجمد کالی

140,100 تومان
ثبت سفارش

بلدرچین طلایی منجمد کالی

127,500 تومان
ثبت سفارش

بلدرچین منجمد دز طیور

88,000 تومان
ثبت سفارش

بلدرچین منجمد کالی

121,600 تومان
ثبت سفارش

خروس محلی منجمد کالی

114,600 تومان
ثبت سفارش

غاز منجمد کالی

203,200 تومان
ثبت سفارش

قرقاول منجمد کالی

180,600 تومان
ثبت سفارش

کبک منجمد کالی

178,600 تومان
ثبت سفارش