مشاهده همه 6 نتیجه

کباب لقمه 70 درصد گوشت قرمز کادک

165,000 تومان
ثبت سفارش

کباب لقمه 70 درصد مرغ کادک

120,000 تومان
ثبت سفارش

مرغ برگر 75 درصد کادک

120,000 تومان
ثبت سفارش

همبرگر 30 درصد گوشت قرمز کادک

110,000 تومان
ثبت سفارش

همبرگر 60 درصد گوشت قرمز کادک

150,000 تومان
ثبت سفارش

همبرگر 75 درصد گوشت قرمز کادک

170,000 تومان
ثبت سفارش