مشاهده همه 9 نتیجه

مغز راسته گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

319,500 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد بهنام پروتئین

245,000 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد پویا پروتئین تهران

184,000 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد زرین گوشت سهند

238,000 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

289,000 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد قائم گوشت

237,000 تومان
ثبت سفارش

مغز راسته گوساله (ماده گاو) منجمد میهن گوشت عزتی

238,000 تومان
ثبت سفارش