مشاهده همه 11 نتیجه

سر دست گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

144,500 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوساله (ماده گاو) منجمد بهنام پروتئین

148,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

165,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوساله (ماده گاو) منجمد کشتارگاه صنعتی دام مراغه

159,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوساله (ماده گاو) منجمد میهن گوشت عزتی

139,000 تومان
ثبت سفارش

سردست گوساله (گوساله نر) منجمد جی جی

147,500 تومان
ثبت سفارش