مشاهده همه 6 نتیجه

فیله گوساله (ماده گاو) منجمد بهنام پروتئین

253,000 تومان
ثبت سفارش

فیله گوساله (ماده گاو) منجمد زرین گوشت سهند

315,000 تومان
ثبت سفارش

فیله گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

391,000 تومان
ثبت سفارش

فیله مغز گوساله (ماده گاو) منجمد کشتارگاه صنعتی دام مراغه

329,500 تومان
ثبت سفارش

ماهیچه گوساله (ماده گاو) منجمد طلای قرمز

175,500 تومان
ثبت سفارش

مغز فیله گوساله (گوساله نر) منجمد قائم گوشت

392,000 تومان
ثبت سفارش