نمایش 1–15 از 29 نتیجه

دنبه گوسفندی منجمد گلدن تکل

120,000 تومان
ثبت سفارش

راسته گوسفندی (میش) منجمد پویا پروتئين تهران

304,000 تومان
ثبت سفارش

راسته گوسفندی (میش) منجمد طلای قرمز

123,000 تومان
ثبت سفارش

راسته گوسفندی (میش) منجمد میهن گوشت عزتی

116,000 تومان
ثبت سفارش

ران گوسفندی (میش) منجمد میهن گوشت عزتی

120,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوسفندی (بره) منجمد گلچین گوشت

173,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوسفندی (میش) منجمد طلای قرمز

149,000 تومان
ثبت سفارش

سر دست گوسفندی (میش) منجمد میهن گوشت عزتی

120,000 تومان
ثبت سفارش

فیله گوسفندی (بره) منجمد بهنام پروتئین

355,000 تومان
ثبت سفارش

قلوه گاه گوسفندی (بره) منجمد گلچین گوشت

108,000 تومان
ثبت سفارش

قلوه گاه گوسفندی (میش) منجمد پویا پروتئين تهران

115,000 تومان
ثبت سفارش

قلوه گاه گوسفندی (میش) منجمد میهن گوشت عزتی

110,000 تومان
ثبت سفارش

گردن گوسفندی (میش) منجمد پویا پروتئين تهران

158,000 تومان
ثبت سفارش

گردن گوسفندی (میش) منجمد قائم گوشت

108,500 تومان
ثبت سفارش

گردن گوسفندی (میش) منجمد میهن گوشت عزتی

107,000 تومان
ثبت سفارش