نمایش 1–15 از 19 نتیجه

لاشه گوساله (تلیسه) فجر

149,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله (تلیسه) گلدن تکل

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله (تلیسه) میهن گوشت عزتی

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله (ماده گاو) فجر

122,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله (ماده گاو) میهن گوشت عزتی

125,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله نر داخلی گلدن تکل

160,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله نر فجر

155,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوساله نر میهن گوشت عزتی

158,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (بره ماده) فجر

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (بره ماده) میهن گوشت عزتی

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (بره نر) میهن گوشت عزتی

165,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (میش) فجر

103,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (میش) میهن گوشت عزتی

107,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند داخلی (میش) بدون دنبه بروجرد

105,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفندی (بره ماده) داخلی گلدن تکل

145,000 تومان
ثبت سفارش