مشاهده همه 10 نتیجه

لاشه گوسفند (بره ماده) فجر

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (بره ماده) میهن گوشت عزتی

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (بره نر) میهن گوشت عزتی

165,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (میش) فجر

103,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند (میش) میهن گوشت عزتی

107,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفند داخلی (میش) بدون دنبه بروجرد

105,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفندی (بره ماده) داخلی گلدن تکل

145,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفندی (بره) بدون دنبه فجر

162,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفندی (بره) داخلی گلدن تکل

164,000 تومان
ثبت سفارش

لاشه گوسفندی داخلی (میش) بدون دنبه گلدن تکل

106,000 تومان
ثبت سفارش